انواع کامپوزیتمقایسه کالا (0)


ست کامپوزیت آی دنتال

ست کامپوزیت آی دنتال

حاوی 4 عدد کامپوزیت 4 گرمی  در رنگ های A1A2A3A3.5یک عدد اسید اچ 4 گرمیباندینگ 5 میلی لیتر ..

4,050,000 ریال 0 ریال

کامپوزیت denu رنگ A1

کامپوزیت denu رنگ A1

1سرنگ 4گرمی..

1,200,000 ریال

کامپوزیت denuدر رنگA2

کامپوزیت denuدر رنگA2

1سرنگ 4 گرمی..

1,200,000 ریال

کامپوزیت denuدر رنگA3

کامپوزیت denuدر رنگA3

1 سرنگ 4 گرمی..

1,200,000 ریال

کامپوزیت Opus Bulk Fill  ،  رنگA1

کامپوزیت Opus Bulk Fill ، رنگA1

کامپوزیت بالک فیل برای ترمیم های خلفی نور محیطی روی آن بی تاثیر استبرخوردار از حداقل shrinkage stressعمق نفوذ نور تا 5 میلیمتر..

0 ریال

کامپوزیت Opus Bulk Fill ، رنگA2

کامپوزیت Opus Bulk Fill ، رنگA2

کامپوزیت بالک فیل برای ترمیم های خلفی نور محیطی روی آن بی تاثیر استبرخوردار از حداقل shrinkage stressعمق نفوذ نور تا 5 میلیمتر..

3,000,000 ریال

کامپوزیت اپالیس e-bleach M

کامپوزیت اپالیس e-bleach M

2 گرمیبرای ترمیم های قدامی و خلفی حاوی 82% وزنی فیلر ..

0 ریال

کامپوزیت اپالیس OP

کامپوزیت اپالیس OP

2 گرمیبرای ترمیم های قدامی و خلفی حاوی 82% وزنی فیلر..

0 ریال

کامپوزیت اپالیس رنگ DA1

کامپوزیت اپالیس رنگ DA1

4گرمیبرای ترمیم های قدامی و خلفی حاوی 82% وزنی فیلر ..

2,100,000 ریال

کامپوزیت اپالیس رنگ DA3

کامپوزیت اپالیس رنگ DA3

4گرمیبرای ترمیم های قدامی و خلفی حاوی 82% وزنی فیلر ..

0 ریال

کامپوزیت اپالیس رنگ EA1

کامپوزیت اپالیس رنگ EA1

4گرمیبرای ترمیم های قدامی و خلفی حاوی 82% وزنی فیلر ..

0 ریال

کامپوزیت اپالیس رنگ EA2

کامپوزیت اپالیس رنگ EA2

4گرمیبرای ترمیم های قدامی و خلفی حاوی 82% وزنی فیلر..

2,100,000 ریال

کامپوزیت اپالیس رنگ EA3

کامپوزیت اپالیس رنگ EA3

4گرمیبرای ترمیم های قدامی و خلفی حاوی 82% وزنی فیلر..

2,100,000 ریال

کامپوزیت اپالیس فلو  رنگ A0.5

کامپوزیت اپالیس فلو رنگ A0.5

با 72 درصد وزنی فیلر و شرینکیج ناچیز مناسب برای ترمیم های کلاس V و I . دو گرم خالص..

1,350,000 ریال

کامپوزیت اپالیس فلو  رنگ A1

کامپوزیت اپالیس فلو رنگ A1

با 72 درصد وزنی فیلر و شرینکیج ناچیز مناسب برای ترمیم های کلاس V و I . دو گرم خالص..

0 ریال

کامپوزیت اپالیس فلو  رنگ A2

کامپوزیت اپالیس فلو رنگ A2

با 72 درصد وزنی فیلر و شرینکیج ناچیز مناسب برای ترمیم های کلاس V و I . دو گرم خالص..

0 ریال

کامپوزیت اپالیس فلو  رنگ A3

کامپوزیت اپالیس فلو رنگ A3

با 72 درصد وزنی فیلر و شرینکیج ناچیز مناسب برای ترمیم های کلاس V و I . دو گرم خالص..

1,350,000 ریال

کامپوزیت اپالیس فلو  رنگ OA 3.5

کامپوزیت اپالیس فلو رنگ OA 3.5

با 72 درصد وزنی فیلر و شرینکیج ناچیز مناسب برای ترمیم های کلاس V و I . دو گرم خالص..

1,250,000 ریال

کامپوزیت اپالیس فلو  رنگ OP

کامپوزیت اپالیس فلو رنگ OP

با 72 درصد وزنی فیلر و شرینکیج ناچیز مناسب برای ترمیم های کلاس V و I . دو گرم خالص..

1,350,000 ریال

کامپوزیت اپالیس فلو  رنگ T

کامپوزیت اپالیس فلو رنگ T

با 72 درصد وزنی فیلر و شرینکیج ناچیز مناسب برای ترمیم های کلاس V و I . دو گرم خالص..

0 ریال

کامپوزیت دیافیل در رنگ A1

کامپوزیت دیافیل در رنگ A1

1 سرنگ 4 گرمیساخت کره ..

1,200,000 ریال

کامپوزیت دیافیل در رنگ A2

کامپوزیت دیافیل در رنگ A2

1 سرنگ 4 گرمیساخت کره ..

0 ریال

کامپوزیت دیافیل در رنگ A3

کامپوزیت دیافیل در رنگ A3

1 سرنگ 4 گرمی ساخت کره ..

0 ریال

کامپوزیت سلف کیور مستر دنت
کامپوزیت فاین گلس تی جی رنگ A3

کامپوزیت فاین گلس تی جی رنگ A3

1 سرنگ 3 گرمی..

900,000 ریال 1,200,000 ریال

نمايش 1 تا 25 از 48 (2 صفحه)