کیوب

کیوب

کنسلوس کیوب

خواص استئوکانداکتیو کیوب همزمان با remodeling سریع ، خون رسانی سریع ، نتایج قابل پیش بینی را به دنبال خواهد داشت. Cube کنسلوس با کاربری عالی طیف گسترده ای از کاربردها را دارد.

کاربرد ها:

  •   Ridge Augmentation
  •   Craniofacial Reconstruction
  •   Socket grafting

  • لطفاً یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید


جستجوی دقیق تر