پودر استخوان

پودر استخوان

کورتیکال کنسلوس پودر

این محصول از مخلوط پودر کنسلوس و کورتیکال تشکیل شده که در طول فرایند remodeling استخوان ثبات نسبی و حفظ فضا را فراهم می کند. این ترکیب منحصر به فرد به صورت یک داربست استخوانی با خاصیت osteoconductive باعث افزایش حجم و توسعه موثر جایگاه ایمپلنت می شود.

کاربرد ها:

  •   Socket Preservation
  •   Ridge Augmentation(Vertical & lateral)
  •   Dehiscence treatment
  •   Fenestration treatment

  • لطفاً یکی ازگزینه های  زیر را انتخاب کنید 


جستجوی دقیق تر